About
Về chúng tôi

Giới thiệu về
Công ty Cổ Phần Cảng Cần Thơ
Về chúng tôi

Cảng Cần Thơ là một trong những cảng biển quốc gia, đầu mối khu vực loại I trong hệ thống Cảng biển Việt Nam. Với lợi thế là cảng biển quốc tế, cảng có thể tiếp nhận các tàu biển quốc tế có tải trọng đến 20.000 dwt tại 04 cầu cảng, tổng chiều dài 667m, và 14 bến phao trải dài trên Sông Hậu. Cảng gồm hai chi nhánh là Cảng Cái Cui và Cảng Hoàng Diệu đã được đầu tư xây dựng hệ thống kho bãi hiện đại và lớn nhất so với các Cảng trong khu vực, trên tổng diện tích đất là 42,18ha. Ngoài 2 chi nhánh là Cảng Hoàng Diệu và Cảng Cái Cui, Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ còn có thêm 3 trạm đại diện tại Hòn chông-Kiên Giang, Vàm Cái Sắn – Cần Thơ và Duyên Hải – Trà Vinh.
01
giới thiệu

Giới thiệu
Lịch sử hình thành

Trải qua 36 năm kể từ ngày thành lập cho đến nay, Cảng Cần Thơ đã trãi qua nhiều chủ thể quản lý nhằm mục đích chuyển đổi phù hợp với cơ chế quản lý tạo điều kiện cho Cảng phát triển trở thành cảng biển có quy mô lớn nhất ở đồng bằng sông Cửu Long, từng bước hoàn thành các mục tiêu Nhà nước giao phó đáp ứng nhu cầu, động lực phát triển kinh tế của vùng và khu vực hạ lưu sông Mekong.
02
lịch sử hình thành
Cơ cấu tổ chức
Khai thác Cảng, sửa chữa tàu biển, đại lý môi giới cung ứng dịch vụ hàng hải. 2. Cung ứng lao động hàng hải cho các tổ chức trong và ngoài nước
01
02
Nhiệm vụ và mục tiêu
Khai thác Cảng, sửa chữa tàu biển, đại lý môi giới cung ứng dịch vụ hàng hải. 2. Cung ứng lao động hàng hải cho các tổ chức trong và ngoài nước
03
Kế hoạch phát triển
Khai thác Cảng, sửa chữa tàu biển, đại lý môi giới cung ứng dịch vụ hàng hải. 2. Cung ứng lao động hàng hải cho các tổ chức trong và ngoài nước
Năng lực khai thác
Khai thác Cảng, sửa chữa tàu biển, đại lý môi giới cung ứng dịch vụ hàng hải. 2. Cung ứng lao động hàng hải cho các tổ chức trong và ngoài nước
04